Aurorean, cocoonen in de publieke ruimte

_

Valmont en Lichtvormgevers ontwikkelen samen het aurorean concept voor publieke ruimtes. Het concept speelt in op het welbevinden van mensen in de publieke ruimte, die steeds meer invloed willen uitoefenen op hun omgeving om zich prettig te voelen en optimaal te kunnen functioneren.

 

aurorean is de nieuwe generatie outdoor producten die naadloos aansluit bij de lokale en wisselende behoeften van de openbare ruimte. Recentelijk onderzoek wijst uit dat deze behoeften resulteren in de volgende kernwoorden: toegankelijkheid, sociale cohesie, welbevinden, veiligheid, duurzaam, verbinden, omgeving voor jouw welbevinden en het creëren van jouw veilige vertrouwde omgeving. Beheerders stellen hoge eisen aan de producten, die zijn samen te vatten in effectiviteit, kwaliteit, concreet, multifunctioneel, betrouwbaar, molestbestendig. aurorean is de eerste generatie producten die met succes vanuit deze kernwoorden is ontwikkeld.

https://www.lichtvormgevers.com/
nl