Schiedammertje, afbakening met relatie naar scheepvaart

_

Schiedammertje

Lichtvormgevers ontwikkelde voor de binnenstad van Schiedam en in samenwerking met stedenbouwkundig ingenieur Bram van Hengel een wegafzetting die optimaal past in de binnenstad van Schiedam. Het Schiedammertje is in de vorm van een bolder en is verkrijgbaar in een versie met en zonder licht.

 

Historie van Schiedam

Schiedam is ontstaan uit de dam over de Schie, een belangrijke waterverbinding naar het Nederlandse binnenland. De welvaart van deze stad ontstaat vanuit de scheepvaart. Schepen konden door de dam niet verder landinwaarts en moesten hun lading dus bij Schiedam laten overladen naar andere schepen. Dat leverde werk op. Dat gecombineerd met de handel, visserij en nijverheid in de streek zorgde er voor dat bij de dam al snel een nederzetting ontstond. Het gebied rond de monding van de Schie werd de toegang tot het graafschap Holland.

https://www.lichtvormgevers.com/
nl