Lichtvormgevers presenteert op 7 oktober om 14:00 uur tijdens Dag van de Openbare Ruimte 2015

_

IGOV wil slimmer licht
IGOV wil meer aandacht voor slimmer verlichten van de openbare ruimte, waarbij steeds meer wordt gehandeld vanuit een lichtconcept, dat er voor kan zorgen dat het licht zich aanpast aan de behoefte van wat er op het moment van de dag nodig is. Het lichtconcept (gedachtegoed) en de lichtinstrumenten (het lichtsysteem) dragen er aan bij dat met zo weinig mogelijk licht de gebruikers van de publieke ruimte zich fijn en veilig voelen en goed kunnen functioneren.

 

Leeuwarden als voorbeeld van slimmer licht
Lichtvormgevers presenteert het door haar ontwikkelde lichtconcept voor de binnenstad van Leeuwarden met natuurlijk, beïnvloedbaar licht. Een bijzonder voorbeeld van nieuw, slimmer licht.
Een wereldprimeur, omdat inwoners zelf met een web app de lichtsterkte voor 24 monumentale panden kunnen beïnvloeden en met dezelfde web app ook informatie kunnen krijgen over het monument. Het concept gaat dus verder dan licht alleen.
Door na te denken over nieuwe concepten, lichtsystemen en protocollen, kan licht op maat worden aangeboden en het welbevinden van mensen op straat worden bevorderd. Lichtvormgevers deed dit al eerder als lichtregisseur voor het Smartlight concept op de ArenA Boulevard voor de gemeente Amsterdam (Hoekenrodeplein) en nu dan ook met een heel nieuw lichtconcept voor de gemeente Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018. Ook is er een heel nieuw lichtsysteem ontwikkeld, waarbij niet alleen elk armatuur via internet kan worden aangestuurd, maar het licht subliem en exact naar de gewenste plaats wordt gestuurd.


Waarom slimmer licht
Door de verstedelijking wordt Nederland elk jaar lichter en dat heeft grote gevolgen voor de kosten, energieverbruik en de leefomgeving van mens, flora en fauna. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild; inefficiënte armaturen veroorzaken veel strooilicht dat niet naar plekken straalt waar we het licht eigenlijk helemaal niet willen hebben. Fossiele brandstoffen worden opgestookt voor kunstlicht, wat een ongewenste uitstoot van kooldioxyde in de atmosfeer tot gevolg heeft. Lichtverspilling vormt een aanslag op het milieu.
Daarnaast zijn de meeste publieke omgevingen in de afgelopen decennia verlicht om te zorgen voor sociale- en verkeersveiligheid en kostenbeheersing. Vandaag de dag wordt er steeds meer aandacht besteed aan de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Bij lichtontwerpen is er nu nog weinig rekening gehouden met de leefbaarheid voor mens, flora en fauna en of licht überhaupt wel nodig is. Er is niet gedacht vanuit licht dat kan veranderen gedurende de avond en de nacht, waardoor er alleen licht is als het nodig is en donker als het kan. Huidige en toekomstige technieken maken het mogelijk om goede lichtconcepten te ontwikkelen, waarbij de twee redenen om te verlichten (veiligheid en leefbaarheid) worden afgewogen tegen de hoofdredenen om niet te verlichten (energie, gezondheid, esthetische waarde van donker, lichthinder, lichtverspilling en het effect op flora en fauna). Op deze wijze ontstaat licht dat impact heeft op ons welbevinden, de betaalbaarheid en met zorg voor onze kwetsbare wereld.

https://www.lichtvormgevers.com/
nl