Toestemming bestuur OVLNL project Licht + Welbevinden

_

OVLNL (Openbare Verlichting Nederland) geeft groen licht aan haar werkgroep Licht + Omgeving om een nieuw instrument te ontwikkelen dat gericht is op het maken van weloverwogen keuzes bij het ontwikkelen van een lichtontwerp.
'Het instrument wordt geen richtlijn, maar een eenvoudige manier om de koppeling te maken tussen lichtsystemen en het welbevinden van de mens in zijn omgeving', aldus Joannes Melis van Lichtvormgevers, die het project zal leiden.
Doelstelling is dat het instrument begin 2019 klaar is.

Er komt meer en meer aandacht voor de bijdrage die licht kan leveren aan de beleving en het welbevinden van mensen in hun omgeving. Meer dan 80% van onze informatieverwerking gebeurt via het oog. Licht is een belangrijke bouwsteen waarmee een omgeving leefbaar, zichtbaar, leesbaar en toegankelijk wordt en is bepalend hoe wij onze omgeving ervaren, Licht bepaalt daarom in grote mate ons welbevinden.
Mede ook gelet op de vervanging van conventionele verlichting door digitale lichtsystemen en de explosieve groei van het aanbod van lichtbronnen, armaturen en besturingssystemen, wordt het steeds complexer een keuze te maken welke verlichting past bij het gebruik, de eigenheid en de functie van de ruimte èn bij de behoeften van de diverse gebruikers.
De branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland), waar de werkgroep Licht + Omgeving deel van uitmaakt, maakt zich hard voor de sector openbare verlichting. De vereniging onderstreept bovenstaande en participeert (ook financieel) in dit project.
De ontwikkeling van dit instrument vraagt om expertise op vele vlakken (licht, psychonomie, beleid, onderzoek, visie, toegankelijkheid, implementatie en techniek). Experts vanuit verschillende organisaties gaan daarom samenwerken. Bij het uitvoeren van het project wordt afstemming gezocht met initiatieven van andere netwerken, waar onder de NSVV.

https://www.lichtvormgevers.com/
nl