Boulevard Scheveningen, oriëntatie en architectonische kunstuitingen

_

De boulevard van Scheveningen is een van de drukst bezochte boulevards van Nederland en een belangrijke openbare ruimte aan de zee van Den Haag.

 

Bij de herinrichting waren de ambities hoog en alle details zijn op het hoogste ambitieniveau uitgewerkt. Lichtvormgevers heeft alle bijzondere lichtuitingen op de Boulevard ontworpen en heeft de opdracht gekregen om de prachtige landmarks langs de Boulevard te maken. 

 

Het Boulevard ontwerp

Het ontwerp voor de nieuwe boulevard werd gemaakt door de dit voorjaar overleden Spaanse architect en stedenbouwer Manuel De Solà Morales bijgestaan door Age Fluitman (Fluitman architecten) en Klaas Hilverda van het Ingenieursbureau Den Haag. Al eerder ontwierp De Solà-Morales waterfronts en boulevards zoals van Barcelona, St. Nazaire, Porto en Trieste. Al bij de eerste schetsen voor de Scheveningse boulevard in 2003 verschenen de voor het ontwerp zo kenmerkende golvende lijnen.

 

Het lichtontwerp

Lichtvormgevers heeft voor alle bijzondere plaatsen op de boulevard lichtontwerpen gemaakt. Het licht voor de objecten dient naast de functie ook als markering. Loopbruggen, beeldentuin, vissersvrouwtje en de landmarks vormen herkeningspunten op de boulevard.

 

Het ontwerp van de Landmarks
De Landmarks op de Boulevard in Scheveningen hebben een multifunctioneel karakter. Zij markeren de strandopgangen en de paviljoenclusters . Maar zijn ook een meeting point en een onderbrekingsmoment in de buitenruimte.


Het toplicht geeft lichteffecten vanuit het glasobject. Dit reflecteert het daglicht en bij avond wordt het effect versterkt met kunstlicht. Met de toepassing van Led reageert het toplicht op de fysieke toestand van de buitenruimte. Bijvoorbeeld bij slecht weer is het een baken en tijdens festiviteiten kan de sfeer opgeluisterd worden door een thema programmering in de Landmarks.

 

Voor het ontwerp van de Landmark heeft Lichtvormgevers zich laten inspireren door elementen als de zon, zee, wind en regen. De functionaliteit van het Landmark is daarbij een belangrijk aspect. Bovendien is bij de keuze van de materialen rekening gehouden met de extreme omstandigheden aan de kust: wind, zand en zout.


* Impressie: DPI Animation House

Boulevard Scheveningen, beeldentuin
Landmarks overzicht
https://www.lichtvormgevers.com/
nl